Tko vjeruje u mene imat će život vječni !
Bog je ljubav
Anketa
Znate li za dar govora u jezicima?Isuse blagoslovi nas..

TIKA-TAKA
"Sjetite se koliko sam vremena provodio u molitvi... Tako i vi, da biste dobijali snagu za život u Mojem Imenu, svaki dan što više vremena odvojite za molitvu."
Pjesmice Isusu


KRALJU MOJ

Tako mala sam dok klečim pred Tobom,tako malena pod Tvojim nogama..Svojom ljubavi Ti lječiš moje rane sve...ti Kralju moj dotakni me..
TI SI KRALJ

Hodah u tmini srca svog ,životom što ploda nedaše...sve dok me ti Gospode ljubavlju svojom dotače...
Ti si kralj srca mog,ooo Bože veliki,ljubav je tvoja plam srca koji se za nas ne gasi...
VODI NAS


Gledam u zvijezde što sjaje Bože
tvoj ih lik zasjenjuje,
ti pružaš ruku spasa i vodiš nas u krilo svoje...
Kličemo ti Isuse vodi nas rukom svojom,
dotakni nas svojom milošću..
TEBE SLAVI

Tebe slavi duša moja.
oo Bože kralju moj..
Tebi kliče cijela zemlja
daj nam Duha svog....


  

O MARIJO

O Marijo kako ljepo je ime tvoje
o Marijo kako slatko je srce tvoje...
Mi te slavimo
Marijo majko naša,
mi te ljubimo djevo rajska..
MOJ BOG

Ti si moj Bog,moja nada,moje sve..
Tebi vjerujem,jer mi srce poznaješ..
Ti si moj Bog,moja draga utjeha,
moje svjetlo u noći što mi sja...Molitve Sv.Brigite

Petnaest molitava svete Brigite

o Muci Spasiteljevoj, što ih je naš Gospodin Isus Krist objavio svetoj Brigiti Švedskoj (14.VI.1303.-23.VII.1373.) u crkvi sv. Pavla u Rimu. Te molitve predstavljaju osobitu pobožnost prema Muci našega Gospodina. Tu je pobožnost odobrila Sveta kongregacija za širenje vjere (De Propaganda fide) i papa Klement XII. (1730-1740). O tim je objavama papa Benedikt XIV. Napisao: »Objave sv. Brigite, bez sumnje, ne zaslužuju onu vjeru kao što je zaslužuju vjerske istine. Ali bi ih bilo nerazborito zabaciti, jer počivaju na dovoljnim razlozima da im se pobožno vjeruje.« Napomena: Ove se molitve mogu upotrijebiti i za Križni put.

PREDGOVOR


Sv. je Brigita dugo željela znati broj udaraca što ih je naš Gospodin primio u svojoj Muci. Jednog joj se dana On ukaza i reče: »Ja sam primio na svom Tijelu pet tisuća četiri stotine i osamdeset udaraca. Ako ih hoćeš častiti kakvom pobožnošću, onda moli petnaest puta Oče naš... i petnaest puta Zdravo Marijo... s ovim molitvama (što ih ju je On sam naučio) za vrijeme cijele godine. Kada se ta godina svrši, onda će time biti pozdravljena svaka moja Rana.« Gospodin je dodao da će svaki koji bude molio te molitve godinu dana »osloboditi petnaest duša svoje loze iz čistilišta, petnaest pravednika te iste loze bit će utvrđeno i sačuvano u milosti i obratit će se petnaest grešnika te iste loze«. »Osoba, koja bude molila te molitve, imat će prve stupnjeve savršenstva. Petnaest dana prije njezine smrti dat ću joj svoje Predragocjeno Tijelo da po njemu bude oslobođena od vječne gladi; dat ću joj piti svoju Predragocjenu Krv da ne bude vječno žeđala. Petnaest dana prije svoje smrti, ona će se s gorčinom pokajati za sve svoje grijehe koje će potpuno spoznati. Pred nju ću staviti znak svoga jakog pobjedničkog Križa da joj bude u pomoći i za obranu protiv zasjeda njezinih neprijatelja.« »Prije njezine smrti doći ću sa svojom predragom i ljubljenom Majkom i dobrohotno ću primiti njezinu dušu i voditi je u vječnu radost i ondje ću joj dati poseban gutljaj s izvora moga Božanstva, čega neću dati drugima, koji ne mole tih mojih molitava.« Valja znati da će i onome koji bi 30 godina živio u smrtnom grijehu, a koji bi pobožno molio ili odlučio moliti te molitve, Gospodin oprostiti sve njegove grijehe, obraniti ga od nagle smrti, osloboditi njegovu dušu od vječnih muka, a dobit će sve ono što bude molio od Boga i od Presvete Djevice. Ako je uvijek živio po svojoj volji, a imao bi sutra umrijeti, njegov će se život produžiti. Tko moli te molitve dobiva svaki puta djelomičan oprost i bit će mu osigurano da bude primljen i pridružen najvišem zboru anđela, a tko ih bude naučio drugoga moliti, njegova radost i zasluga neće nikada nestati, nego će biti stalna i trajat će uvijek. Ondje gdje se mole ili se budu molile te molitve GOSPODIN JE PRISUTAN sa svojom milošću. Sve su te povlastice obećane sv. Brigiti s jednog raspela našega Raspetoga Gospodina uz uvjet da ona moli te molitve svaki dan, a te su povlastice obećane i svima onima koji ih budu pobožno molili godinu dana. To se raspelo još i danas časti u crkvi sv. Pavla u Rimu.

ODOBRENJE PIJA IX.

Te su molitve s obećanjima objavljene u jednoj knjizi, tiskanoj u Toulouseu godine 1740., a izdao ih je o. Andrien Parvilliers, DI. apostolski misionar u Sv. Zemlji, s odobrenjem i preporukom da ih širi. Roditelji i učitelji, koji nauče djecu da ih mole, najmanje jednu godinu, osigurat će im time da ona bude sačuvana od svake teške nesreće koja bi im mogla prouzročiti da izgube koje od svojih pet osjetila, ma kako dugo živjeli, a i druge povlastice. Kada se utvrdi da se te povlastice ostvaruju bez ikakve iznimke, svi će bez sumnje htjeti osigurati ih i za sebe. Papa Pijo IX. poznavao je te molitve s njihovim predgovorom. On ih je odobrio 31.V.1862. i priznao ih istinitima i korisnima za duše. Ta je odluka Pija IX. potvrđena time što su se ta obećanja ostvarila na svim osobama koje su molile te molitve, a i po mnogim vrhunaravnim činjenicama kojima je Gospodin htio pokazati da one doista dolaze od Njega.
PRVA MOLITVA

ISUSOVA MUKA NA MASLINSKOJ GORI I DO NJEGOVE KRUNIDBE TRNJEM

Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse Kriste, vječna slasti za sve one koji Te ljube, radosti što nadilaziš svaku drugu radost i svaku želju, spasenje i ufanje svih grešnika! Ti si pokazao da nemaš većega zadovoljstva od toga da budeš među ljudima, tako da si u punini vremena uzeo i ljudsku narav iz ljubavi prema njima. Sjeti se svih patnja što si ih pretrpio od časa svojega začeća, a osobito za svoje svete Muke, kako je to bilo odlučeno i određeno po Božjem naumu u vječnosti. Gospodine, sjeti se svoje posljednje Večere sa svojim učenicima, kada si im oprao noge, dao im svoje sveto Tijelo i predragocjenu Krv, prorekao im svoju skoru Muku, a uz to ih i blago tješio. Spomeni se žalosti i gorčine što si ih osjetio u svojoj duši, kako si to i sam posvjedočio kada si rekao: »Žalosna je moja duša do smrti!« Isuse dragi, sjeti se strahovanja, tjeskoba i boli, što si ih pretrpio u svojemu nježnom Tijelu prije svoje Muke na Križu, kako si se oznojio krvavim znojem za svoje trokratne molitve, kako Te poljupcem izdao Tvoj učenik Juda i uhvatio Te Tvoj narod kojeg si Ti izabrao i uzvisio; kako su Te optužili lažni svjedoci i nepravedno sudila tri suca, u cvijetu Tvoje mladosti, a u svečano vrijema Pashe! Mili Spasitelju, sjeti se kako si bio lišen svoje vlastite odjeće i za ruglo bio odjeven, najprije od Heroda, kao luđak u bijelu haljinu, a zatim od vojnika, na pogrdu, i u crvenu haljinu; kako su Ti smrdljivom krpom pokrili oči i Tvoje Sveto Lice; kako su ga ćuškali, krunili Ti glavu trnovom krunom; stavili Ti u ruku trsku i njome Te tukli po glavi; kako su Te privezali uza stup i rastrgali Te udarcima bičeva i još Te obasuli pogrdama i uvredama! Presveti Otkupitelju, po zaslugama svih svojih patnji i boli što si ih pretrpio, prije svoje Muke na Križu, podijeli mi prije moje smrti milost da se savršeno pokajem, da se iskreno i potpuno ispovjedim, da učinim dostojnu zadovoljštinu i da zadobijem oproštenje svih svojih grijeha! Amen!

DRUGA MOLITVA

POGRĐIVANJE ISUSA


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, savršena slobodo anđela, rajska naslado, sjeti se strašne žalosti što si je pretrpio kad su Te okružili Tvoji neprijatelji kao bijesni lavovi i vrijeđali Te nebrojenim uvredama, pljuvali Ti u sveto Lice, ćuškali ga i natjecali se tko će Tebe više mučiti drugim nečuvenim zlostavljanjima. Spasitelju moj, po zaslugama tih svojih boli, pogrda i uvreda, molim Te da me oslobodiš od svih mojih neprijatelja, vidljivih i nevidljivih, i da mi dadeš milost da pod Tvojom zaštitom dođem do savršene punine vječnoga spasenja! Amen!

TREĆA MOLITVA

ISUSOVO RASPEĆE NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, neizmjerni i neograničeni Stvoritelju neba i zemlje, koji sve obuhvaćaš i sve držiš u svojoj vlasti, sjeti se pregorke boli što si je pretrpio kad su Ti Židovi uz Križ privezali Tvoje svete, nježne ruke i noge i probili ih debelim, tupim čavlima; a kada ih nije zadovoljio Tvoj položaj, da uzmognu ugoditi svojem bjesnilu, raširili su Tvoje Rane, zadavali Ti bol na bol, istegnuli Te na Križu zlobnom okrutnošću, vukli Te na sve strane i iščašili Tvoje udove! Ljubljeni Otkupitelju, usrdno Te molim da mi po zaslugama tih svojih presvetih boli na Križu, punih ljubavi za nas, uliješ strah i ljubav prema sebi! Amen!

ČETVRTA MOLITVA

ISUSOVA MOLITVA ZA SVOJE MUČITELJE


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, nebeski lječniče, na Križ podignut da svojim ranama izliječiš naše rane, sjeti se boli i ozljeda što si ih pretrpio na svim svojim udovima, od kojih ni jedno nije ostalo na svojemu mjestu, tako da nije bilo boli slične Tvojoj boli! Od pete do vrh glave ni jedan dio Tvojega Tijela nije bio bez muka. Ali uza sve to trpljenje Ti nisi propustio moliti svojega Oca za svoje neprijatelje: »Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!« Po tom svojem velikom milosrđu i po zaslugama tih svojih boli daj nam milost da spomen na Tvoju pregorku muku probudi u nama savršeno pokajanje, da zadobijemo oproštenje svih svojih grijeha! Amen!

PETA MOLITVA

ISUSOVO MILOSRĐE ZA RASKAJANE GREŠNIKE


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, ogledalo vječnoga sjaja, sjeti se kako si u svjetlu svojega Božanstva promatrao predodređenje onih što će se spasiti po zaslugama Tvoje svete Muke, ali si istodobno oćutio i žalost i gorko žalio propast i očaj velikoga mnoštva onih nesretnih grešnika što će biti osuđeni zbog svojih grijeha! Po tomu bezdanu svoje sućuti i milosrđa, a osobito po dobroti što si je pokazao prema raskajanom razbojniku kada si mu rekao: »Još danas ćeš biti sa mnom u raju«, molim Te, blagi Isuse, smiluj se i meni u času moje smrti! Amen!

ŠESTA MOLITVA

ISUSOVA OPORUKA NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, preljubezni i živo žuđeni Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio kada su Te svukli do gola, kao bijednika, pribili Te i uzdigli na Križ! Svi su Te Tvoji rođaci i prijatelji ostavili na Križu, osim Tvoje ljubljene Majke, koja je vjerno ostajala uz Tebe u Tvojoj smrtnoj borbi. Nju si predao svome vjernom učeniku rekavši svojoj presvetoj Majci Mariji: »Ženo, evo Ti sina!«, a svetom Ivanu: »Evo ti Majke!« Spasitelju dobri, molim Te da se po maču boli, što je tada probo dušu Tvoje presvete, prežalosne Majke, smiluješ meni u svim mojim žalostima i nevoljama, tjelesnim i duševnim i da budeš uza me u svim kušnjama, a osobito u času moje smrti! Amen!

SEDMA MOLITVA

ISUSOVA ŽEĐ


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, neiscrpivi izvore milosrđa, s dubokim osjećajem ljubavi rekao si na Križu: »Žedan sam!« To je bila Tvoja žeđ za spasenjem ljudskoga roda. Premili Spasitelju, raspali naša srca željom da težimo za savršenstvom u svim svojim djelima! Potpuno ugasi u nama tjelesnu požudu i žar svjetovnih želja! Amen!

OSMA MOLITVA

ISUSOV NAPITAK NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, slasti srdaca, naslado duhova, po gorčini žuči i octa, što si ih kušao na Križu iz ljubavi prema nama, daj nama milost da dostojno primamo Tvoje Presveto Tijelo i Tvoju Predragocjenu Krv za života i u času svoje smrti, da budu lijek i utjeha našim dušama! Amen!

DEVETA MOLITVA

ISUSOV TJESKOBNI VAPAJ NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, svesilni Kralju, najviša duhovna radosti, sjeti se boli što si je pretrpio kada si uronjen u gorčinu blize smrti, napadan i vrijeđan od Židova, glasno zavapio da si ostavljen od svojega Oca, pa si mu se potužio: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?« Spasitelju moj, usrdno Te molim da me po zaslugama te Svoje smrtne tjeskobe ne ostaviš u gorkim bolima moje smrti! Amen!

DESETA MOLITVA

ISUSOVE VELIKE RANE NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, početniče i posljednji cilju svih stvari, životvorna silo, sjeti se kako si uronio u bezdan boli od pete do glave, po zaslugama svojih velikih rana nauči me da s iskrenom ljubavlju vršim Tvoje zapovijedi kojih je put širok i lagan onima koji Te ljube! Amen!

JEDANAESTA MOLITVA

ISUSOVE DUBOKE RANE NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, duboki bezdane milosrđa, molim Te po zaslugama Tvojih rana, što su prodrle do srži Tvojih kostiju i Tvoje utrobe, izvuci iz grijeha mene bijednika, svega ogrezla u opačinama i sakrij me pred svojim rasrđenim Licem u svoje rane, dok ne mine Tvoja srdžba i pravedna zlovolja! Amen!

DVANAESTA MOLITVA

ISUSOVE KRVAVE RANE NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, ogledalo istine, pečate jedinstva, svezo ljubavi, sjeti se mnogih rana kojima si bio izranjen od glave do pete, sav rastrgan i crven od prolivene Predragocjene Krvi. O velike boli, što si je pretrpio iz ljubavi prema nama na svomu čitavom nevinom Tijelu! Blagi Isuse, što si za nas još mogao učiniti, a da toga nisi već i učinio? Spasitelju predragi, usrdno Te molim utisni svojom Predragocjenom Krvlju sve svoje rane u moje srce da u njima neprestano čitam Tvoje boli i Tvoju ljubav! Daj da se vjerno spominjem Tvoje Muke i da se tako u mojoj duši obnavlja plod Tvojih patnja i da se svakog dana sve više umnoži moja ljubav prema Tebi, sve dok ne stignem k Tebi, dobri Spasitelju, koji si riznica svih dobara i radosti, za koje Te molim da mi ih dadeš u vječnom životu! Amen!

TRINAESTA MOLITVA

ISUSOVA SMRTNA TJESKOBA NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, jaki lave, besmrtni i nepobjedivi Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio dok su se sve Tvoje sile i Srca i Tijela potpuno iscrpile, pa si onda priklonio glavu i rekao: »Svršeno je!« Po zaslugama te Tvoje tjeskobe i boli, molim Te, Gospodine Isuse, smiluj mi se u posljednjem času moga života kada moja duša bude u tjeskobi i duh moj uznemiren! Amen!

ČETRNAESTA MOLITVA

ISUSOVA SMRT NA KRIŽU


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, jedinorođeni Sine Očev, odsjeve i sliko Njegove Biti, sjeti se kako si se ukratko i ponizno preporučio svome Ocu kada si Mu rekao: »Oče moj, u Tvoje ruke predajem duh svoj!« Tijelo Ti je bilo ranama rastrgano, Srce slomljeno i Ti si izdahnuo, pun milosrđa za nas, samo da nas otkupiš. Kralju svetaca, po zaslugama Tvoje predragocjene smrti ojačaj me i pomozi mi da se oduprem zlom duhu tijela i krvi, da umrem svijetu i živim samo Tebi. Molim Te, primi u času smrti moju hodočasničku i prognanu dušu, koja se vraća k Tebi! Amen!

PETNAESTA MOLITVA

ISUSOVO POSLJEDNJE SVEPROLIĆE KRVI


Oče naš..., Zdravo Marijo...
Isuse, pravi plodni trse, sjeti se kako si obilno i velikodušno prolio svu svoju Krv iz svoga svetoga Tijela, kao grožđe pod tijeskom! Od udarca vojnikova koplja potekla je iz Tvojega probodenog Srca Krv i Voda, tako da u njemu nije ostala ni jedna jedina kap. Bio si uzdignut na Križu kao kitica mirte. Nježno Ti je Tijelo uvenulo, sokovi su Tvoje utrobe presahnuli, srž se Tvojih kostiju osušila. Po zaslugama te Tvoje gorke Muke i po Tvojoj prolivenoj Predragocjenoj Krvi molim Te, dobri Isuse, primi moju dušu kada budem u svojoj smrtnoj borbi! Amen!


ZAKLJUČNA MOLITVA

Moj blagi i vjerni Isuse, raspeti Otkupitelju, rani moje srce da mi pokajničke suze i boli i ljubavi budu hranom dan i noć! Svega me obrati k Sebi da Ti moje srce bude vječitim stanom, da Ti se moje vladanje svidi i da Ti kraj mojega života toliko omili da me poslije moje smrti primiš u nebo da Te zauvijek slavim sa svim svetima! Amen! Pomolimo se! Gospodine Bože, koji si blaženoj Brigiti objavio po svom Sinu nebeske tajne, daj nama, svojim slugama, po njezinu pobožnom zagovoru, da se veselo radujemo pri objavi Tvoje vječne slave! Po istom Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Sveta Brigito, moli za nas!

Zdravo Marijo...


On dolazi
Oče naš
Oče naš, koji Jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! Dođi Kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla! Amen !
Shoutbox
18.9.2017. 15:50 :: Prinsip Umum dan Cara Kerja Topologi Star
Terima Kasih
18.9.2017. 16:11 :: Variasi Harga Spare Part Closet Duduk Toto
Terima Kasih
18.9.2017. 16:44 :: Keunggulan Pisau Set Vicenza Lazada
Terima Kasih
18.9.2017. 17:24 :: Cara Mengatur Kontras Laptop
Terima Kasih
18.9.2017. 18:00 :: Tanaman Palawija
Terima Kasih
18.9.2017. 18:00 :: Contoh Gejala Lambung Luka
Terima Kasih
18.9.2017. 18:49 :: Cara Kerja Topologi Star
Terima Kasih
19.9.2017. 10:02 :: Tanaman Palawija
Terima Kasih
19.9.2017. 10:53 :: Cara Kerja Topologi Star
Terima Kasih
19.9.2017. 11:11 :: Spare Part Closet Duduk Toto
Terima Kasih
19.9.2017. 11:59 :: 4 Obat Rematik Tradisional Mudah Didapat
Silahkan pesan bila anda berminat di no 082138615111(call/sms/WA) 087724516111(call/sms) PIN (5E7B32FE) Sekilas tentang Obat kami,De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terutama Obat Herbal Tradisional. Produk
19.9.2017. 22:12 :: Obat Rematik Alami Yang Berkhasiat
Silahkan pesan bila anda berminat di no 082138615111(call/sms/WA) 087724516111(call/sms) PIN (5E7B32FE) Sekilas tentang Obat kami,De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terutama Obat Herbal Tradisional. Produk
20.9.2017. 11:23 :: obat asam urat secara alami
Silahkan pesan bila anda berminat di no 082138615111(call/sms/WA) 087724516111(call/sms) PIN (5E7B32FE) Sekilas tentang Obat kami,De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terutama Obat Herbal Tradisional. Produk
20.9.2017. 20:39 :: Cara Mengatur Kontras Laptop
Terima Kasih
20.9.2017. 21:16 :: Tanaman Palawija
Terima Kasih
20.9.2017. 21:37 :: obat asam urat yg alami
Silahkan pesan bila anda berminat di no 082138615111(call/sms/WA) 087724516111(call/sms) PIN (5E7B32FE) Sekilas tentang Obat kami,De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terutama Obat Herbal Tradisional. Produk
20.9.2017. 21:59 :: Cara Kerja Topologi Star
Terima Kasih
20.9.2017. 22:43 :: Spare Part Closet Duduk Toto
Terima Kasih
21.9.2017. 0:10 :: 1 Meter Berapa Centi
Terima Kasih
22.9.2017. 3:26 :: Cara Mengatur Kontras Laptop
Terima Kasih
22.9.2017. 3:26 :: Menu Bandar Djakarta
Terima Kasih
22.9.2017. 4:11 :: Tanaman Palawija
Terima Kasih
22.9.2017. 4:56 :: Cara Kerja Topologi Star
Terima Kasih
22.9.2017. 7:55 :: Contoh Gejala Lambung Luka
Terima Kasih
22.9.2017. 11:04 :: obat rematik alami
Silahkan pesan bila anda berminat di no 082138615111(call/sms/WA) 087724516111(call/sms) PIN (5E7B32FE) Sekilas tentang Obat kami,De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terutama Obat Herbal Tradisional. Produk
22.9.2017. 21:17 :: obat rematik adalah
Silahkan pesan bila anda berminat di no 082138615111(call/sms/WA) 087724516111(call/sms) PIN (5E7B32FE) Sekilas tentang Obat kami,De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terutama Obat Herbal Tradisional. Produk
23.9.2017. 6:35 :: situs poker
http://situspokeronline88.net
23.9.2017. 9:49 :: Obat herbal ambeien khusus ibu hamil
Silahkan pesan bila anda berminat di no 082138615111(call/sms/WA) 087724516111(call/sms) PIN (5E7B32FE) Sekilas tentang Obat kami,De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terutama Obat Herbal Tradisional. Produk
23.9.2017. 20:03 :: Obat ambeien/wasir aman untuk ibu hamil dan menyusui
Silahkan pesan bila anda berminat di no 082138615111(call/sms/WA) 087724516111(call/sms) PIN (5E7B32FE) Sekilas tentang Obat kami,De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terutama Obat Herbal Tradisional. Produk
TagCloud
Isusova ljubav
Blog
ponedjeljak, rujan 18, 2017
Sada Te najiskrenije zazivljem Duše Sveti-Ljubavi sama,da ispuniš duboko svako srce koje ovo čita i sudjeluje u meditaciji,ispuni ga mudrošću odozgo da primi riječi koje će govoriti o Ljubavi Božjoj..... ******************************************************************* Hvala Ti Duše Sveti što dolaziš...čistiš srca naša,i osposobljavaš ih da prime iskustvo velebne Ljubavi Očeve.Umnoži nam vjeru...učvrsti ufanje...usavrši ljubav...

Čudesno je kako sv.Ivan u svojoj prvoj poslanici na različite načine govori o smislu i svrsi Božije Ljubavi. Izdvojila sam tri misli oko kojih bi se zadržala razmišljajući o snazi i milosti koja se iz njih izljeva. 1.(1 Iv 3,1)

“Gledajte,koliku nam je Ljubav darovao Otac,djeca se Božija zovemo i jesmo”

Ovdje se Ljubav Božija očituje kroz činjenicu da nam je darovan život,ali darovan iz silne čežnje Božije,da budemo,da postanemo,da se nazivamo Njegovom djecom....Jer to jesmo.. Jesmo li duboko u srcu dohvatili ove riječi? Čujemo li kako nam Otac šapće: “Moja te Ljubav poželjela, Moja te Ljubav oblikovala, Moja te Ljubav učinila čovjekom baš takvim kakav jesi, Moja je Ljubav zadovoljena jer ti jesi jer ti postojiš.... Moja te Ljubav i dalje želi upućivati u Istinu Moja te Ljubav želi ozdraviti........ 2.(1Iv 16,17)”Po ovom smo upoznali Ljubav ,On je za nas položio život svoj.” Gledam križ......... Što on za mene predstavlja? O,Isuse,daj da progledam! Da vidim kako me s križa raširenih ruku želiš zagrliti,glavom pognutom poljubiti....... Dao si mi SVE...... Uzeo si ljudsko obličje da bi mi dao božansko srce.... Po križu Isuse,Ti činiš sve novo.. Ta novost upravo jest Ljubav----neka se nova Ljubav rodi u svakome od nas.. Hvala Ti!!! 3.(1Iv 4,16) “Bog je Ljubav i tko ostaje u Ljubavi ,u Bogu ostaje i Bog u njemu”

Sv.Ivan jasno definira Boga kao Ljubav..Bog jest Ljubav.. Dalje govori o nerazdvojivosti Boga i čovjeka,u toj istoj Ljubavi. Ona se ostvaruje po Duhu Svetom i mi je možemo razumjeti u mudrosti Duha. Ona se neda naučiti,isčitati,preslušati,vidjeti....Ona je iskustvena po molitvi,po sakramentalnom životu.Ona se objavljuje u tišini povjerenja između Boga i svakog pojedinca......

Daj nam Gospodine,da razumijemo kako silno želiš biti u nama,pa da i naša čežnja za Tobom obiluje plodom.Daj Isuse,da budemo u zajedništvu,da budemo u međusobnom prožimanju i daj Isuse da svatko od nas u Duhu klikne:O,kako sam radostan jer sam progledao,jer razumijem da ta toliko već preslušavana riječ Ljubav,ima sasvim drugi čin u meni....Napokon shvatih da je Ljubav Božija u meni ono iskonsko težište od kojeg se kreće sav moj bitak...žarišna točka u kojoj susrećem svog Gospodina!!!!! AMEN.ALELUJA.AMEN

vedrac @ 10:24 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, studeni 17, 2014


vedrac @ 18:29 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, srpanj 12, 2012
Oče moj, dolazim u tvoju prisutnost na samom početku ovog dana. Dolazim naći mudrost da nepravim nerazborite greške, tako da znam kada treba govoriti, a kada ostati u šutnji, kada djelovati, a kada ne. Dolazim naći MIR, tako da me danas ništa ne zabrine i ne smete. Dolazim naći hrabrost da budem strpljiv, da ne izgubim nadu, da prihvatim razočarenje, znajući da ćeš Ti sve okrenuti na moje dobro. Dolazim naći ljubav, tako da me ništa ne učini ogorčenim, tvrdim i neljubaznim. Dođoh početi ovaj dan s Tobom i želim ga nastaviti s Tobom, tako da to bude dan bez ikakve žalosti. Oče, Ti si moja providnost, znam da ćeš Ti providjeti sve moje potrebe. Oče Ti si moj zaštitnik, sačuvaj me ovoga dana od svih mračnih sila, prekrij me predragocjenom Krvlju Tvoga Sina Isusa i okruži me svojim anđelima. Ovo Te molim u Isusovo Ime. Amen ♥♥♥

vedrac @ 00:49 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
nedjelja, prosinac 25, 2011
 SRETAN TI RODJENDAN MOJ ISUSE!!!

vedrac @ 07:39 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, studeni 12, 2011
Isuse, 
ne pitam KUDA.
Ti znadeš put.
ne pitam KADA,
Ti znadeš vrijeme.
ne pitam ZAŠTO,
jer Ti znadeš razlog.
ne pitam, Isuse, KAKO,
jer Ti znadeš način.
ne pitam ni KOLIKO,
Ti znadeš mjeru.
ne pitam ništa, Isuse, 
jer ti želim pokloniti 
potpuno POVJERENJE.
vedrac @ 22:42 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
utorak, srpanj 19, 2011
Gospodine, Bože svemogući, zahvaljujem Ti na divnom djelu stvaranja čitavoga svemira. Slavim Te, jer si po nebu rasuo predivne zvijezde i stvorio planete koje se kreću po Tvojoj odredbi. Kako je divno Tvoje djelo! Hvala Ti na Suncu i Mjesecu. Zahvaljujem Ti Gospodine za stvaranje Zemlje, koja je tako 
Photobucket
čudesna i divna sa svim svojim živim i neživim bićima. Hvala Ti na vodama, morima, kopnu i zraku; hvala Ti na svim životinjama i gmazovima na zemlji, pticama u zraku i ribama u vodi. Kako je veličanstvena tvoja mudrost po kojoj sve stoji u redu. Hvala Ti na svjetlu i tami, snazi i sili. Hvala Ti na različitim godišnjim dobima i klimatskim uvjetima. Gospodine, posebno Ti zahvaljujem što si čovjeka stvorio na svoju sliku i priliku, i postavio ga kao krunu svoga stvaranja.


vedrac @ 17:20 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
nedjelja, lipanj 19, 2011
O sveta Marto, ti prekrasna,
uzimam pribježište  u tvojoj pomoći, uzdajući se u tebe da ćeš mi pomoći u nevolji i podržavati me u mojim iskušenjima. Kao zahvalnost, obećajem ti da ću posvuda širiti ovu molitvu.
Tješi me u mojim brigama i teškoćama, ponizno molim.

Uz veliku radost koja ti je ispunila srce kada si u svome domu u Bethaniji pružila utočište Spasitelju svijeta, molim, pomoli se za mene i moju obitelj, da sačuvamo svog Boga u svojim srcima i da zavrijedimo dobivanje lijeka protiv svog siromaštva, a prije svega kod one brige koja me trenutno pritišće:
………………(izreci svoju nevolju)……………………….Molim te, spasiteljice u svakoj nevolji, pobijedi teškoće kao što si pobijedila zmaja, sve dok ti nije ležao pred nogama.

OČE NAŠ

ZDRAVO MARIJO

SLAVA OCU

Tri puta SVETA MARIJO MOLI ZA NAS !
Ova je molitva jako snažna;  moli se devet utoraka, dok gori posvećena svijeća , ali možete sami sebi izabratii dane kojima ćete moliti (s tim da imate na umu da utorak ne preskočite)  . Ne morate moliti samo devet tjedana, molite beskonačno dugo, molite onoliko koliko mislite da vam je potrebno !!Nadam se da ćete i vi ovu molitvu podijeliti sa drugima kao što sam je ja podijelila s vama! Ugodan dan vam želim!

vedrac @ 17:12 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
nedjelja, ožujak 6, 2011


vedrac @ 03:29 |Komentiraj | Komentari: 4 | Prikaži komentare
nedjelja, siječanj 9, 2011
1 Iv 4,7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
1 Iv 4,8 Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.

...1 Iv 2,2 On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. 2. uvjet: čuvati zapovijedi, osobito ljubav
1 Iv 2,5 A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu.
1 Iv 2,15 Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.
1 Iv 3,1 Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega.
1 Iv 3,10 Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga. 2. uvjet: čuvati zapovijedi, osobito ljubav
1 Iv 3,16 Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.
1 Iv 3,17 Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu?
1 Iv 4,6 Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude. III. NA IZVORIMA LJUBAVI I VJERE 1. Na izvoru ljubavi
1 Iv 4,7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
1 Iv 4,8 Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.
1 Iv 4,9 U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.
1 Iv 4,10 U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
1 Iv 4,12 Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.
1 Iv 4,16 I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
1 Iv 4,17 U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu.
1 Iv 4,18 Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.
1 Iv 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
1 Kor 4,21 želite? Da k vama dođem sa šibom ili s ljubavlju i duhom blagosti? 2. RODOSKVRNUĆE
1 Kor 8,1 U pogledu mesa žrtvovana idolima, znamo, svi posjedujemo znanje. Ali znanje nadima, a ljubav izgrađuje.
1 Kor 12,31 nite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega! Hvalospjev ljubavi
1 Kor 13,1 3Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči.
1 Kor 13,2 Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam!
1 Kor 13,3 I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao - ništa mi ne bi koristilo.
1 Kor 13,4 Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se;
1 Kor 13,8 Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će.
1 Kor 13,13 ada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav. Dari u zajednici
1 Kor 14,1 4Težite za ljubavlju, čeznite za darima Duha, a najvećma da prorokujete.
1 Kor 16,3 A kada dođem, poslat ću s preporučnicom one koje odaberete da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem.
1 Kor 16,14 Sve vaše neka bude u ljubavi!
1 Pt 1,21 koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu. Ljubav
1 Pt 3,8 Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni!
1 Pt 4,8 Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!
1 Sol 1,3 spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim.
1 Sol 2,8 Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli.
1 Sol 3,6 A sada kad se Timotej od vas k nama vratio i donio nam radosnu vijest o vašoj vjeri i ljubavi, i da nas se sveudilj ugodno sjećate i čeznete vidjeti nas, kao i mi vas -
1 Sol 3,12 Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama.
1 Sol 3,13 rstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. II. SMJERNICE I POTICAJI Svetost, čistoća i ljubav
1 Sol 5,8 A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja!
1 Sol 5,13 s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir među sobom!
1 Tim 1,5 Svrha je te zapovijedi ljubav iz čista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne.
1 Tim 1,14 I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu.
1 Tim 2,15 pasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom. 3. TIMOTEJ - PASTIR Nadglednici
1 Tim 4,12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.
1 Tim 6,11 A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću!
2 Iv 0,3 Bila s nama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Sina Očeva Isusa Krista u istini i ljubavi! Zapovijed ljubavi
2 Iv 0,6 A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite. Antikristi
2 Kor 2,4 Pisah vam uistinu uz mnoge suze, iz velike nevolje i tjeskobe srca, ne da se ražalostite, nego da upoznate moju preveliku ljubav prema vama.
2 Kor 2,8 Zato vas molim, iskažite mu ljubav.
2 Kor 5,14 Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe;
2 Kor 6,6 u čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u ljubavi nehinjenoj,
2 Kor 7,7 Ne samo dolaskom njegovim, nego i utjehom kojom se utješi zbog vas: obavijesti nas o vašoj čežnji, vašem jadikovanju, vašoj žarkoj ljubavi prema meni tako da se još većma obradovah.
2 Kor 8,7 Stoga kao što se u svemu odlikujete - u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama - odlikujte se i u ovoj darežljivosti.
2 Kor 8,8 Ne zapovijedam, nego gorljivošću drugih prokušavam istinitost vaše ljubavi.
2 Kor 8,24 žite im dakle pred crkvama dokaz svoje ljubavi i toga da se s pravom vama ponosimo.
2 Kor 13,11 Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
3 Iv 0,6 Oni posvjedočiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro ćeš učiniti ako ih ispratiš Boga dostojno.
2 Sol 1,3 Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,
2 Sol 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
2 Sol 3,5 A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj. III. PROTIV LIJENOSTI I NERADA
2 Tim 1,7 Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.
2 Tim 1,13 Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu.
2 Tim 2,22 A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.
2 Tim 3,10 A ti si pošao za nmom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;
2 Tim 4,8 Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak. Posljednje preporuke
Ef 1,5 u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,
Ef 1,15 Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,
Ef 2,4 Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi,
Ef 3,17 da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
Ef 3,19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Ef 4,2 Podnosite jedni druge u ljubavi;
Ef 4,15 Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,
Ef 4,16 od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi. Novi život u Kristu
Ef 5,2 i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.
Ef 6,23 Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
Fil 1,9 I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju
Fil 1,16 ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja;
Fil 2,2 ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite;
Flm 0,5 jer čujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima.
Flm 0,7 Uvelike si me doista obradovao i utješio svojom ljubavlju jer si, brate, okrijepio srca svetih. Zauzimanje za Onezima
Flm 0,9 poradi ljubavi radije molim, kakav već jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa.
Gal 5,6 Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna.
Gal 5,12 Uškopili se oni koji vas podbunjuju! Sloboda i ljubav
Gal 5,13 Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služite jedni drugima.
Gal 5,22 Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,
Gal 5,24 Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Primjena načela ljubavi
Heb 6,10 Ta Bog nije nepravedan da bi zaboravio vaše djelo i ljubav što je iskazaste njegovu imenu posluživši i poslužujući svetima.
Heb 10,24 I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela
Iv 5,42 ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi.
Iv 13,35 Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge." Isus i Petar
Iv 15,9 Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.
Iv 15,10 Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.
Iv 15,13 Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
Iv 17,26 I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima - i ja u njima." 3. MUKA I SMRT Isus izdan i uhvaćen
Jd 0,2 Obilovali milošću, mirom i ljubavlju! Povod
Jd 0,21 uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za vječni život.
Kol 1,4 Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima
Kol 1,8 on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu. Molitva za napredak Kološana
Kol 1,13 On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
Kol 2,2 da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega - Krista,
Kol 3,14 A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva.
Lk 6,26 Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi." Ljubav prema neprijateljima
Lk 10,24 Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!" Zapovijed ljubavi
Lk 11,42 "Ali jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti."
Mk 9,40 Tko nije protiv nas, za nas je." Ljubav prema učenicima
Mt 5,42 Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš." Ljubav prema neprijateljima
Mt 24,12 Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih.
Otk 1,20 de tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijećnjaka: sedam zvijezda anđeli su sedam crkava, sedam svijećnjaka sedam je crkava." Crkvi u Efezu: ohladnjela ljubav
Otk 2,4 Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio.
Otk 2,19 Znam tvoja djela: tvoju ljubav, i vjeru, i služenje, i postojanost - i tvoja posljednja djela obilatija od prvašnjih.
Rim 5,5 Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!
Rim 5,8 A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.
Rim 8,32 Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati? Pjesan ljubavi Božjoj
Rim 8,35 Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?
Rim 8,39 dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem. 3. IZRAEL I KRŠĆANI Povlastice Izraelove
Rim 12,2 Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Ponizna ljubav u zajednici
Rim 12,9 Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!
Rim 13,7 Dajte svakomu što mu pripada: komu porez - porez, komu carina - carina, komu poštovanje - poštovanje, komu čast - čast. Ljubav - ispunjenje Zakona
Rim 13,10 Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav. Kršćanin dijete svjetlosti
Rim 13,14 o zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama. Ljubav prema slabima
Rim 14,15 Doista, ako je poradi hrane tvoj brat ražalošćen, već nisi na putu ljubavi. Ne upropašćuj tom svojom hranom onoga za koga je Krist umro!
Rim 15,30 Ali zaklinjem vas, braćo, Gospodinom Isusom Kristom i ljubavlju Duha: suborci mi budite u molitvama Bogu upravljenima za me,
Tit 2,2 starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;
2 Pt 1,7 pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav.
1 Kr 2,7 A sinovima Barzilaja Gileađanina vrati ljubav: neka budu među onima koji jedu za tvojim stolom jer su mi pomogli kad sam bježao pred tvojim bratom Abšalomom.
1 Kr 8,23 i reče: "Jahve, Bože Izraelov! Nijedan ti bog nije sličan ni na nebesima ni dolje na zemlji, tebi koji držiš Savez i ljubav svojim slugama što kroče pred tobom sa svim svojim srcem.
1 Kr 11,2 od svih naroda za koje je Jahve rekao Izraelcima: "Nećete odlaziti k njima i oni neće dolaziti k vama; oni će zacijelo okrenuti vaša srca svojim bogovima." Njima se priklonio Salomon svojom ljubavlju.
1 Ljet 16,34 Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.
1 Ljet 16,41 s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, "jer je vječna njegova ljubav";
1 Ljet 19,2 David reče u sebi: "Iskazat ću ljubav Nahaševu sinu Hanunu jer je i njegov otac iskazao milost meni." David uputi poslanike da mu izraze sućut zbog smrti njegova oca. Kad su Davidove sluge došle u zemlju Amonaca k Hanunu da mu izraze sućut,
1 Ljet 29,3 Iz ljubavi prema Bogu dajem još i svoga zlata i srebra za Dom svoga Boga, osim svega što sam pripravio za sveti Dom.
2 Ljet 5,13 I dok su trubili i pjevali složno kao jedan i jednoglasno hvalili i slavili Jahvu, podižući glas uz trube, cimbale i druga glazbala, hvaleći Jahvu "jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav", oblak ispuni Dom Jahvin.
2 Ljet 6,14 rekao: "Jahve, Bože Izraelov! Nijedan ti bog nije sličan ni na nebesima ni na zemlji, tebi koji držiš Savez i ljubav svojim slugama što kroče pred tobom sa svim svojim srcem.
2 Ljet 7,3 Svi sinovi Izraelovi, videći gdje se oganj sa slavom Jahvinom spustio na Dom, padoše ničice k zemlji do kamenog poda; pokloniv se, počeše slaviti Jahvu "jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav".
2 Ljet 7,6 Dok su svećenici stajali na dužnostima, leviti su na glazbalima za Jahvine pjesme, što ih učini kralj David, slavili Jahvu "jer je vječna njegova ljubav". Time je David preko njihovih ruku hvalio Jahvu. Pred njima su svećenici trubili u trube, dok su Izraelci stajali.
2 Ljet 20,21 Potom se posavjetova s narodom i postavi Jahvine pjevače i hvalitelje koji će u svetom ruhu ići pred naoružanim četama i pjevati: "Slavite Jahvu jer je vječna ljubav njegova!"
2 Ljet 24,22 Ni kralj Joaš ne sjeti se ljubavi koju mu učini otac Jojada, nego mu ubi sina; a on je umirući rekao: "Jahve neka vidi i osveti!"
1 Mak 2,27 Matatija tada stade vikati gradom iza glasa: "Svaki koji gori ljubavlju za Zakon i stoji uza Savez, neka ide za mnom."
1 Mak 4,24 Na povratku su Židovi hvalili i blagoslivljali Nebo govoreći: "Ono je dobro i njegova je ljubav vječna!"
2 Mak 6,20 Ali prije ispljunu ono što mu je bilo u ustima, kako treba da postupi svaki onaj koji se odlučno čuva onoga što nije dopušteno okusiti ni po cijenu ljubavi prema životu.
2 Mak 7,23 Zato će vam Stvoritelj svijeta, koji je sazdao ljudski rod i koji svemu dade početak, milosrdno vratiti i duh i život, jer vi sad ne marite za se iz ljubavi prema njegovim zakonima."
1 Sam 20,17 Tada se Jonatan još jednom zakune Davidu ljubavlju svojom, jer ga je ljubio svom ljubavlju duše svoje.
2 Sam 1,26 Žao mi je tebe, brate, Jonatane! Kako li mi drag bijaše ti veoma! Ljubav tvoja bješe meni još od ženske čudesnija.
2 Sam 2,5 Nato David posla glasnike k Jabešanima u Gileadu i poruči im: "Budite blagoslovljeni od Jahve što ste izvršili to djelo ljubavi prema svome gospodaru Šaulu i što ste ga pokopali!
2 Sam 2,6 Zato neka vam Jahve iskaže svoju ljubav i dobrotu, a i ja ću vam učiniti dobro zato što ste tako radili.
2 Sam 10,2 A David reče u sebi: "Želio bih iskazati ljubav Nahaševu sinu Hanunu, kao što je njegov otac iskazao meni." Zato David posla svoje sluge da mu izraze sućut zbog njegova oca. Ali kad su Davidove sluge došle u zemlju Amonaca,
2 Sam 13,15 Nato je odmah zamrzi silnom mržnjom te je mržnja kojom ju je zamrzio bila veća od ljubavi kojom ju je prije ljubio. I reče joj Amnon: "Ustani! Odlazi!"
2 Sam 15,20 Jučer si došao, a danas da te vodim da se potucaš s nama kad ja idem kamo me sreća nanese. Vrati se i odvedi svoju braću natrag sa sobom, a Jahve neka ti iskaže ljubav i vjernost!"
2 Sam 19,7 jer iskazuješ ljubav onima koji te mrze, a mržnju onima koji te ljube. Danas si pokazao da ti ništa nije ni do vojvoda ni do vojnika, jer vidim sada da bi ti sasvim pravo bilo kad bi Abšalom bio živ, a mi svi da smo danas poginuli.
Dn 3,42 postidi nas, već postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj!
Dn 3,89 Gospoda jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Dn 3,90 štovatelji Gospodnji, blagoslivljajte Boga nad bogovima, hvalite i zahvaljujte, jer vječna je ljubav njegova!" Nabukodonozor priznaje Boga
Est 5,1 Trećega dana, pošto presta moliti, svuče molitvene haljine i zaodjenu se slavom svojom. <1a>Tako čarobna zazva Boga Svevida i Spasitelja. Onda uze dvije sluškinje. Na jednu se gotovo nježno naslanjala, a druga ju je slijedila i pridržavala njezinu odjeću. <1b>Blistala je od vrhunske ljepote, lice joj bijaše veselo, kao rastvoreno ljubavi, a srce sapeto od straha. <1c>Kroza sva je vrata ušla pred kralja. On je sjedio na svom kraljevskom prijestolju, zaogrnut svim ukrasom veličanstva svoga, sav u zlatu i dragom kamenju, ulijevao je veliko strahopoštovanje. <1d>Podigavši svoje lice, sjajem ozaren, pogleda krajnje ljutit. Kraljici pozli. Od slabosti problijedje i klonu na glavu sluškinje što je pred njom išla. <1e>Tada Bog sklonu kraljevu dušu na blagost. Zabrinut, kralj skoči sa svoga prijestolja i uze je u naručje dok ne dođe k sebi. Hrabrio ju je utješnim riječima i upitao: <1f>"Što je, Estero? Ja sam tvoj brat! Ne boj se, nećeš umrijeti - naša je uredba za obične ljude. Priđi!"
Ez 16,8 Prođoh kraj tebe i u te se zagledah: i gle, dob tvoja - dob je ljubavi! Raširih na te skute svoje i pokrih ti golotinju. Prisegoh ti i sklopih Savez s tobom - riječ je Jahve Gospoda - i ti moja postade.
Ez 16,33 Svima se bludnicama plaća, a ti si sama ljubavnike svoje plaćala i još si ih u bludnosti svojoj darovima mamila da ti dođu odasvuda.
Ez 16,36 Ovako govori Jahve Gospod: Jer si svlačila svoju sramotu i u bludu golotinju otkrivala pred svima svojim ljubavnicima i gnusnim kumirima, i zbog krvi svojih sinova što si ih njima prinosila,
Ez 16,37 evo, skupit ću sve tvoje ljubavnike s kojima si se naslađivala, sve koje si voljela i koje si mrzila, skupit ću ih odasvud protiv tebe i razotkriti im tvoju golotinju, neka vide sramotu tvoju.
Ez 23,5 Ohola, iako meni pripadaše, bludu se odala; uspalila se za ljubavnicima, za Asircima, susjedima svojim,
Ez 23,9 I zato je predah u ruke njenim ljubavnicima, u ruke Asircima za kojima se uspalila.
Ez 23,17 Sinovi babilonski k njoj bi dohrlili na ljubavnu postelju da je bludom kaljaju. A kad bi se s njima okaljala, zgadili bi joj se.
Ezr 3,11 I pjevahu Jahvi hvalu i slavu: "Jer je dobar, jer je vječna njegova ljubav prema Izraelu." I sav je narod klicao hvaleći Jahvu, jer je Dom Jahvin bio postavljen na svoje temelje.
Ho? 2,21 Zaručit ću te sebi dovijeka; zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi;
Ho? 4,2 Nema više vjernosti, nema ljubavi, nema znanja Božjega u zemlji, već proklinjanje i laž, ubijanje i krađa, preljub i nasilje, jedna krv drugu stiže.
Ho? 6,6 Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice. Izraelova prošla i sadašnja zlodjela
Ho? 10,12 Sijte pravednost, požet ćete ljubav; krčite zemlje nove: vrijeme je da Jahvu tražite dok ne dođe i podaždi vam pravdom. Prijetnja ratom
Ho? 10,15 što vam Betel učini jer ste u zlu ogrezli: u zoru će zavijek nestati kralja Izraelova! Neuzvraćena očinska ljubav
Ho? 11,6 Mač će bješnjeti njegovim gradovima, uništiti prijevornice njegove, proždirat će zbog spletaka njegovih. Ljubav je jača
Ho? 12,7 Ti se dakle Bogu svojem vrati, čuvaj ljubav i pravednost i u Boga se svoga uzdaj svagda! Pohlepa i kazna Izraelova
Iz 63,7 Slavit ću ljubav Jahvinu, slavna djela njegova - za sve što nam Jahve učini, za veliku dobrotu domu Izraelovu što nam je iskaza u svojoj samilosti, u obilju svoje ljubavi.
Iz 63,9 Nije slao poslanika ni anđela nego ih je sam spasio. U svojoj ljubavi i samilosti sam ih je otkupio, podigao ih i nosio u sve dane od davnine.
Izl 34,6 Jahve prođe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću,
Izr 4,27 skreći ni desno ni lijevo, drži svoj korak daleko oda zla. Izbjegavanje preljubnice i prava ljubav mudraca
Izr 5,19 neka ti je kao mila košuta i ljupka gazela, neka te grudi njene opajaju u svako doba, njezina ljubav zatravljuje bez prestanka!
Izr 7,18 Hajde da se opijamo nasladom do jutra i da se radujemo užicima ljubavi.
Izr 10,12 Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve pogreške.
Izr 15,17 Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja.
Izr 16,6 Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.
Izr 17,9 Tko prikriva prijestup, traži ljubav, a tko glasinu širi, razgoni prijatelje.
Izr 27,5 Bolji je javni ukor nego lažna ljubav.
Jr 2,2 "Idi i viči u uši Jeruzalemu: Ovako govori Jahve: Spominjem se mladosti tvoje privržene, ljubavi tvoje vjereničke: ti pođe za mnom u pustinju, po zemlji gdje se ne sije.
Jr 2,33 O, kako li dobro znaš svoj put kad tragaš za ljubavlju! Zato si i na zlo putove svoje navikla.
Jr 4,30 A ti, opustošena, što ćeš učiniti? Da se i grimizom zaodjeneš, nakitom zlatnim ukrasiš i oči ličilom izraniš, uzalud se uljepšavaš! Ljubavnici tvoji tebe preziru: traže glavu tvoju.
Jr 13,21 Što ćeš reći kada ti se nametnu kao gospodari tvoji oni koje si sam naučio da te kao ljubavnici vode. Neće li te bolovi spopasti kao porodilju?
Jr 16,5 Da, ovako govori Jahve: "Ne smiješ ući u kuću žalosti, ne idi naricati niti ih sažaljevati. Jer ja sam tom narodu uskratio mir svoj - riječ je Jahvina - ljubav i samilost.
Jr 31,3 Iz daljine mu se Jahve ukaza: Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.
Mal 1,1 Proroštvo. Riječ Gospodnja Izraelu po Malahiji. Ljubav Gospodnja prema Izraelu
Mudr 3,9 Koji se u nj ufaju spoznat će istinu, i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe.
Mudr 6,17 Jer njezin početak najistinskiji želja je za poukom, u težnji za poukom ljubav je prema njoj;
Mudr 8,18 i da je u ljubavi njezinoj radost čista i u djelima ruku njezinih blago neiscrpno, i razboritost u izmjeni misli s njome i slava u zajedništvu riječi njezinih, stao sam tad okolo hoditi i nastojati kako bih je zadobio.
Mudr 10,5 I kada se, složni u opačini svojoj, narodi bijahu pomutili, ona je našla pravednika i sačuvala ga Bogu nezazorna i uzdržala jačim od ljubavi prema djetetu.
Pj 1,2 Poljubi me poljupcem usta svojih, ljubav je tvoja slađa od vina.
Pj 1,4 Povuci me za sobom, bježimo! Kralj me uveo u odaje svoje. Zbor djevojaka Igrat ćemo se i radovati zbog tebe, slavit ćemo ljubav tvoju više nego vino. Pravo je da te ljube. PJESMA PRVA: PRVI SUSRET Zaručnica
Pj 2,4 Uveo me u odaje vina i pokrio me zastavom ljubavi.
Pj 2,5 Okrijepite me kolačima, osvježite jabukama, jer sam bolna od ljubavi.
Pj 2,7 - Kćeri jeruzalemske, zaklinjem vas srnama i košutama poljskim, ne budite, ne budite ljubav moju dok sama ne bude htjela! PJESMA DRUGA: UZAJAMNA LJUBAV RASTE ZARUČNIK TRAŽI ZARUČNICU Zaručnica
Pj 3,5 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, srnama i košutama poljskim, ne budite, ne budite ljubav moju dok sama ne bude htjela! PJESMA TREĆA: ZARUČNICU DOVODE ZARUČNIKU Zbor djevojaka u svadbenoj povorci
Pj 3,10 Stupove je napravio od srebra, naslon od zlata, sjedište od grimiza, unutra je sve ukrašeno ljubavlju kćeri jeruzalemskih.
Pj 4,10 Kako je slatka ljubav tvoja, sestro moja, nevjesto! Slađa je ljubav tvoja od vina, a miris ulja tvojih ugodniji od svih mirisa.
Pj 5,1 Došao sam u vrt svoj, o sestro moja, nevjesto, berem smirnu svoju i balzam svoj, jedem med svoj i saće svoje, pijem vino svoje i mlijeko svoje. Jedite, prijatelji, pijte i opijte se, mili moji! PJESMA ČETVRTA: ZARUČNIČINA LJUBAV NA KUŠNJI Zaručnica
Pj 5,8 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, ako nađete dragoga moga, što ćete mu reći? Da sam bolna od ljubavi. Zbor djevojaka
Pj 7,13 Jutrom ćemo ići u vinograde da vidimo pupa li loza, zameće li se grožđe, jesu li procvali mogranji. Tamo ću ti dati ljubav svoju.
Pj 8,4 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, ne budite, ne budite ljubav mojuš dok sama ne bude htjela! POBJEDA I TRAJNOST LJUBAVI Zbor djevojaka
Pj 8,6 Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.
Pj 8,7 Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe. DODACI Braća zaručnice
Pnz 6,3 Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se razmnožiš u zemlji kojom teče med i mlijeko, kao što ti je obećao Jahve, Bog otaca tvojih. Ljubav prema Bogu - srž Zakona
Post 24,27 i progovori: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog moga gospodara Abrahama, što nije uskratio svoju ljubav i svoju vjernost mome gospodaru. Mene je Jahve vodio pravim putem, u kuću brata moga gospodara."
Post 24,49 A sad, ako kanite iskazati ljubav i vjernost mome gospodaru, recite mi; ako li ne, to mi kažite, tako da mogu krenuti bilo desno bilo lijevo."
Post 24,67 a Izak uvede Rebeku u svoj šator i uze je sebi za ženu. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke. Keturini sinovi
Post 29,20 Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, ali mu se učinile, zbog ljubavi prema njoj, kao nekoliko dana.
Post 30,14 Jednoga dana, u vrijeme pšenične žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavčice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reče Lei: "Daj mi od ljubavčica svoga sina!"
Post 30,15 A Lea odgovori: "Zar ti nije dosta što si mi oduzela muža pa još hoćeš da od mene uzmeš i ljubavčice moga sina?" Rahela odgovori: "Pa dobro, neka s tobom noćas leži u zamjenu za ljubavčice tvog sina."
Post 30,16 Kad je Jakov navečer stigao iz polja, Lea mu iziđe u susret pa reče: "Treba da dođeš k meni, jer sam te unajmila za ljubavčice moga sina." One je noći on s njom ležao.
Prop 8,15 Zato slavim veselje, jer nema čovjeku sreće pod suncem nego u jelu, pilu i nasladi. I to neka ga prati u njegovoj muci za života koji mu Bog dade pod suncem. 2. Ljubav
Prop 9,1 Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, sa djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.
Prop 9,6 Davno je nestalo i njihove ljubavi, i mržnje, i zavisti, i više nemaju udjela ni u čem što biva pod suncem.
Ps 25,6 Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET
Ps 25,7 Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET
Ps 25,10 Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise. $LAMED
Ps 44,27 Ustani, u pomoć nam priteci, izbavi nas radi ljubavi svoje! PSALAM 45
Ps 85,11 Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti.
Ps 86,5 Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
Ps 86,13 jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.
Ps 86,15 No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost.
Ps 89,2 O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka, kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.
Ps 89,3 Ti reče: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju:
Ps 89,15 Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koračaju pred tobom.
Ps 92,3 naviještati jutrom ljubav tvoju i noću vjernost tvoju,
Ps 100,5 Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. PSALAM 101
Ps 102,102 je ljubav
Ps 103,4 on ti od propasti čuva život, kruni te dobrotom i ljubavlju;
Ps 106,1 06 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Ps 106,7 Oci naši u Egiptu, nehajni za čudesa tvoja, ne spominjahu se velike ljubavi tvoje, već na Svevišnjeg digoše se na Crvenom moru.
Ps 107,1 07Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova!
Ps 109,4 Za moju me ljubav oni optužuju, a ja se samo molim.
Ps 109,5 Uzvraćaju mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju.
Ps 109,21 A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja!
Ps 115,1 15Ne nama, o Jahve, ne nama, već svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje.
Ps 117,2 Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka! PSALAM 118
Ps 118,1 18 Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Ps 118,2 Neka rekne dom Izraelov: "Vječna je ljubav njegova!"
Ps 118,3 Neka rekne dom Aronov: "Vječna je ljubav njegova!"
Ps 118,4 Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vječna je ljubav njegova!"
Ps 118,29 Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! PSALAM 119
Ps 136,1 36 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,2 Hvalite Boga nad bogovima: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,3 Hvalite Gospodara nad gospodarima: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,4 Jedini on učini čuda velika: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,5 Mudro sazda on nebesa: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,6 On utvrdi zemlju nad vodama: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,7 On načini svjetlila velika: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,8 Sunce da vlada danom: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,9 Mjesec i zvijezde da vladaju noću: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,10 On pobi prvorođence Egiptu: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,11 Izvede Izraela iz njega: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,12 Mišicom jakom, rukom ispruženom: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,13 On Crveno more razdvoji: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,14 Provede Izraela posred voda: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,15 I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,16 On narod svoj vođaše pustinjom: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,17 On udari kraljeve velike: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,18 I pogubi kraljeve moćne: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,19 Sihona, kralja amorejskog: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,20 Oga, kralja bašanskog: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,21 I njihovu zemlju dade u baštinu: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,22 U baštinu Izraelu, sluzi svome: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,23 On se spomenu nas u poniženju našem: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,24 Od dušmana nas naših oslobodi: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,25 On daje hrane svakom tijelu: vječna je ljubav njegova!
Ps 136,26 Hvalite Boga nebeskog: vječna je ljubav njegova! PSALAM 137
Ps 138,8 Jahve, što ja počeh, ti dovrši! Jahve, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti! PSALAM 139
Ps 144,2 On je ljubav moja i tvrđava moja, zaštita moja, izbavitelj moj, štit moj za koji se sklanjam; on mi narode stavlja pod noge!
Sef 3,17 Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno
Sir 40,20 Vino i glazba vesele srce, ali još više ljubav prema mudrosti.
Sir 46,7 I jer je vjerno išao za Svemogućim i u dane Mojsijeve ljubav dokazao - on i Kaleb, sin Jefuneov, koji se opriješe kad se zbor pobunio, odvrativši narod od grijeha i utišavši glasove pobune.
Sir 47,16 Ime ti se pročulo do dalekih otoka i stekao si ljubav svojim mirom.
Sir 48,11 Blago onomu koji će te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi ćemo posjedovati život. Elizej
Tob 13,12 da bi se u tebi obradovali prognani i da bi u tebi ljubav našli siromasi za sva pokoljenja.
Tu? 1,19 Pozvah sve ljubavnike svoje, ali me oni prevariše. Moji svećenici i starješine pogiboše u gradu tražeći hrane da bi ponovo živnuli.
Tu? 3,32 jer ako i rastuži, on se smiluje po svojoj velikoj ljubavi.


vedrac @ 19:08 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
subota, prosinac 25, 2010
SRETAN VAM I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ!!!vedrac @ 00:01 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, prosinac 24, 2010
Badnjak je, dan prije rođenja Gospodinova „koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se u krilu Djevice Marije".

To rođenje Isusa Krista, pravoga Boga i pravoga čovjeka, Crkva u Hrvata kao i brojni vjernici katolici i kršćani širom svijeta danas iščekuju i „bdiju“. Bdiju, uoči Božića, kako oni koji su zbog vjere u Krista progonjeni i zato iščekuju u skrovitosti, tako oni koji će danas slobodno kroz svoje običaje, ali u prvom redu molitvom, sabranošću, otvorenošću srca i odlaskom na misu polnoćku, dočekati 25. prosinca, rođendan malog Isusa.

Poklonimo se malom djetetu svjesni njegovog Otajstva koje jest započelo u skrovitoj štalici, ali koje traje i donosi plodove trajne ljubavi njegova Oca, već više od 2000 godina.Član obitelji dolazi u kuhinju noseći badnjak i govori:

-Hvaljen Isus i Marija! Na dobro nam došao Božić i sveto porođenje Isusovo!

-I s tobom zajedno!-odgovaraju ukućani.

Svi se rukuju i poljube,te posjedaju oko stola na molitvu.

Uploaded with ImageShack.us

vedrac @ 00:01 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, prosinac 19, 2010


vedrac @ 05:45 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, lipanj 29, 2010

LITANIJE SV. PETRUGospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!

Sv. Marijo, Majko Božja, moli za nas
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas
Kraljice Apostola, moli za nas

Sv. Petre, prinče apostola moli za nas
Sv. Petre, kojemu su dati ključevi Kraljevstva Nebeskog
Sv. Petre, gorljiv za slavu Krisotvu
Sv. Petre, čije je srce bilo probodeno jednim pogledom Isusa
Sv. Petre, koji nisi prestao žaliti što je zanijekao Sina Božjega
Sv. Petre, čiji su obrazi bili obliveni suzama koje si lijevao do kraja života
Sv. Petre, koji si plakao “ Gospodine, Ti znaš da Te volim “
Sv. Petre, vezan lancima, za Krista
Sv. Petre, oslobođen iz zatvora posredstvom anđela
Sv. Petre, koji si uživao pateći za Krista
Sv. Petre, čija je sjena liječila bolesne
Sv. Petre, čijem se glasu I smrt pokorava

Sv. Petre, da imamo stalno I zajedničko milosrđe jedni za druge
Sv. Petre, da sve više I više kušamo kako je sladak naš Gospodin
Sv. Petre, da budemo revni u odanosti tvom sadašnjem nasljedniku, Svećeniku Kristovu
Sv. Petre, da mognemo pomoći, makar molitvom, u jedinstvu Duha Svetoga, okupljanju raštrkanih ovaca
Sv. Petre, da budemo razboriti i pažljivi u molitvi
Sv. Petre, da mognemo umrijeti blaženom smrću


Neka milosti Gospodina daju slavu Njemu.
I Njegova veličanstvena djela ljudima.

Moli za nas Sv. Petre Stijeno,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

O Gospodine Isuse Kriste, koji si sv. Petru Tvom apostolu, udijelio neograničenu moć vezanja i oslobađanja, i dao mu ključeve Kraljevstva Nebeskog, udijeli milost da po njegovu zagovoru mognemo biti oslobođeni iz ropstva grijeha, Ti koji živiš i kraljuješ s Ocem i Duhom Svetim Bog po sve vijeke vjekova. Amen
vedrac @ 18:09 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
nedjelja, travanj 4, 2010vedrac @ 18:02 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
nedjelja, kolovoz 2, 2009
SLATKO SRCE MOGA ISUSA – DAJ DA TE LJUBIM SVE TO VIŠE.
NA VELIKA ZRNCA:
 
VJEČNI OČE, PRIKAZUJEM TI PREDRAGOCJENU KRV ISUSA KRISTA KAO ZADOVOLJŠTINU ZA NAŠE GRIJEHE, POMOĆ DUŠAMA U ČISTILIŠTU, UTJEHU UMIRUĆIMA I POTREBE TVOJE SV. CRKVE.
NA MALA ZRNCA:
 
ISUSE BLAGA I PONIZNA SRCA, UČINI SRCA NAŠA PO SRCU SVOME.
NAKON DESETICE:
 
SLATKO SRCE MARIJINO, BUDI NAŠE SPASENJE.
NA KRAJU:
 
OČENAŠ, ZDRAVO MARIJO I SLAVA OCU.


krunica1.jpg picture by MrsWindsor
vedrac @ 22:45 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
utorak, srpanj 28, 2009

Susresti Boga
nije nikakav intelektualni čin.
To je predanje Životu,
Izvoru svakog života.


Ja sam ga susreo.

Katkad je došao tako blizu
da sam ga mogao vidjeti i osjetiti
svojim srcem.
Bio sam tada oduševljen.
Trenuci zaljubljenosti.
Više nije bilo granica, ni zemlje, ni neba.
Satovi više nisu otkucavali.
Vrijeme je stalo.
Sav je svijet stao.
Htio sam sve i svakoga zagrliti,
jer sam htio zagrliti samog Boga.
Trenuci velike sigurnosti i rajske sreće.
Najčešće nisu trajali dugo.
Ali mogao sam dalje.
Samoća pustinje nije me više smetala.
Doživio sam "oazu". 

Phil Bosmans

76765742r76765743.gif image by MrsWindsor


vedrac @ 22:18 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
nedjelja, srpanj 26, 2009
Danas slavimo onaj blaženi bračni par što je poklonio život Majci Sina Božjega. O Joakimu i Ani u Svetom pismu doduše nema spomena, no zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom apokrifnom spisu iz II. stoljeća, koji se općenito naziva Protoevanđelje sv. Jakova. U prvih osam poglavlja toga spisa iznesene su neke pojedinosti što se odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o sv. Joakimu kao o veoma bogatu čovjeku, ali koji je bio i pobožan i dobar pa je prihode svojih dobara dijelio u dvoje: jedan je dio davao narodu, a drugi prinosio kao žrtvu Gospodinu za otpuštenje svojih grijeha. Kad se jednog dana nalazio u hramu, prinoseći svoju žrtvu, nagovorio ga je neki Ruben, predbacujući mu nevrijednost zbog koje sa svojom Anom nema djece. U Izraelu, naime, nijedan pravednik nije ostao bez potomaka. To je Joakima veoma pogodilo u srce pa se za četrdeset dana povukao u pustinju posteći i moleći kako bi od Gospodina isprosio potomka.

U međuvremenu je i Ana vapila Gospodinu moleći za plodnost svoga krila. U to joj se ukazao Božji anđeo i navijestio da će dobiti dijete. O toj je stvari po anđelu bio obaviješten i Joakim te pozvan da se iz pustinje vrati kući. Joakim je poslušao te u zahvalu prinio Gospodinu za žrtvu deset jaganjaca. Bogato je nadario i svećenika i narod. Ana je u velikoj starosti rodila kćerku i dala joj ime Marija. U trećoj godini roditelji su je prikazali Gospodinu. Protoevanđelje Jakovljevo ne spominje ime mjesta Marijina rođenja. Kasniji pisci misle da je to bio Nazaret, drugi opet Seforis, Jeruzalem ili Betlehem. Isti spis drži da se Joakim oženio Anom kad mu je bilo 20 godina, a o kasnijem njegovu i Aninu životu nakon Marijina prikazanja ne spominje ništa.

Istočni sveti Oci u svojim su propovijedima na Marijine blagdane s mnogo ljubavi, oduševljenja i pobožnosti slavili i njezine roditelje. Žtovanje se sv. Joakima na Zapadu razvilo mnogo kasnije nego na Istoku, a na Zapadu je sv. Ana daleko više popularna nego sv. Joakim. Njezinom je štovanju veoma pridonio Ivan Trithemius svojom knjigom Tractatus de laudibus sanctissimae Annae (Rasprava o pohvalama presvete Ane - Mainz, 1494). Kult sv. Ane naročito je raširen na europskom sjeveru: u Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj. Ondje su glasovita svetišta sv. Ane u Drenu u Njemačkoj te u Aurayu u Bretanji. Bretonci su taj kult prenijeli i u Kanadu, gdje se u Beaupru nalazi također veliko svetište sv. Ane.

vedrac @ 21:02 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
četvrtak, srpanj 23, 2009
Oče nebeski, hvala Ti za Tvoju beskraju ljubav u kojoj si predao svoga Sina da umre na križu za mene grešnika. Isuse, moj Spasitelju, hvala Ti što si uzeo moje grijehe i prokletstva i ponio ih na svom tijelu na križ. Hvala Ti što mi daješ Duha Svetoga. Duše Sveti, zahvaljujem Ti što me činiš djetetom Boga Oca i bratom Isusa Krista. Gospodine, Duše Sveti, žao mi je zbog svih mojih grijeha koje sam počinio opirući se Tvojoj snazi i djelovanju. Oprosti mi sve. Prihvaćam Isusa kao jedinog Gospodara svoga života. Bože, Duše Sveti, Ti ljubavi Oca i Sina, da bih sasvim pripadao Tebi, posvećujem Ti sada svoje tijelo i dušu, svoj um i cijelo biće, misli i želje, riječi i djela, radosti i tuge, svoj život i smrt. Ti budi Gospodar moga života. Duše ljubavi, ispuni me, posveti me, osnaži me, vodi me.Pogledaj sliku u punoj veličini

 
(Ponovi posljednju rečenicu nekoliko puta s vjerom koja očekuje. Vjerujući da te Duh ispunja, slavi ga i zahvaljuj mu. Tada ćeš doživjeti divno iskustvo Duha koji dolazi i ispunja te. Moći ćeš moliti u jezicima i otvoriti svoje nutarnje biće veličanstvenom iskustvu Božje ljubavi).
Moli se Mariji, Bezgrešnoj Zaručnici Duha Svetoga, da te ispuni Duhom.
 vedrac @ 20:56 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
utorak, srpanj 21, 2009

'Tvoja te vjera ozdravila, idi u miru', 
Njegove su riječi. One su žive i pouzdane i mogu se primijeniti i danas.


I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja - opsjednute, mjesečare, uzete - i on ih ozdravljaše.  (Mt 4,24)
Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. (Jak 1,6)
Kako moliti za ozdravljenje? 
Svoju bolest donesi Gospodinu koji ozdravlja i predaj mu je s vjerom. Isus te ljubi i želi te ozdraviti i to već kad moliš ili kasnije.
I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali. (Iv 5,15)
Kada povjeruješ da te Gospodin izliječio, ne ustručavaj se to posvjedočiti i pred drugima. Sjeti se žene koja je bolovala od krvarenja. Kada je osjetila ozdravljujuću silu koja je izišla iz Isusa, pred narodom je posvjedočila kako Ga je dotakla i istog trenutka bila ozdravljena od svoje bolesti (v. Lk 8,47).
Moli ovako: 
Gospodine Isuse, ja vjerujem da me ljubiš. Klanjam Ti se i slavim Te kao moga jedinog Gospodina i Gospodara. Molim Te da me ozdraviš od moje bolesti i da me potpuno oslobodiš. Stavi svoje probodene ruke na moju glavu da Tvoja ozdraviteljska sila poteče mojim tijelom, da bolesni dio mog tijela osjeti izvanrednu snagu Tvog dodira koji ozdravlja. Ojačaj me Gospodine da mogu hoditi Tvojim putovima i sve svoje obveze obavljati u skladu s Tvojom svetom voljom. Slavim Te Isuse, hvala Ti Isuse! Aleluja! (Ako želiš, ponovi molitvu više puta).
Poslije molitve za ozdravljenje pokušaj provesti jedno vrijeme slaveći Isusa i moli u jezicima ako imaš taj dar.Pročitaj iz Svetog pisma: 
Lk 8,22-56
Heb 11,1-40
Dj 3,1-26
Ps 38
vedrac @ 13:44 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
četvrtak, srpanj 16, 2009

Presveto Srce Isusovo, izvore svakog dobra, ja Ti se klanjam, vjerujem u Te, ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe.
Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim, čistim i da u svemu odgovara Tvojim željama. 
Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima.
Udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen!


vedrac @ 00:09 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
Plavi anđeo


img479/967/beba2hb5.png

Moj banner

 
Arhiva
« » ruj 2017
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Brojač posjeta
304375
On
Glasaj za moj blog..
VJERA
''Blago onima koji vjeruju,a ne vide''-rekao je Isus malovjernima!myspace
Poruke
Nema zapisa.
Molitve

Molitve

Molitva za obitelj

Bože naš,koji si izvor i temelj obiteljske zajednice,
daj da se u našim obiteljima ugledamo na kreposti i
ljubav Svete Obitelji iz Nazareta,da jednog dana
kad se sretnemo u Tvojoj kući,prispijemo u posjed
vječnog blaženstva.Amen.

Molitva za domovinu

Presveta Djevice i Majko naša Marijo,
zaštitnice domovine,molimo Tvoju
pomoć i zaštitu u
svim pogibeljima i nevoljama.
Izmoli nam vjernost i ustrajnost u
katoličkoj vjeri,
pomozi nam da živimo u miru i blagostanju.
Pod tvoju zaštitu stavljamo mladiće i djevojke,
očeve i majke,djecu i starce,zdrave i bolesne,
žive i pokojne.
Čuvaj nas,našu domovinu i svu imovinu.Amen.

Molitva za pokojne

Gospodine Bože ,u svojoj očinskoj dobroti budi milostiv
dušama u čistilištu.Očisti ih od svake krivice duše koji si
pozvao s ovoga svijeta,primi ih u domovinu svjetla i mira
i u zajedništvo tvojih vjernika.
Daruj im udio u vječnom blaženstvu u Tvome Kraljevstvu.
To Te molimo po Kristu,našem Gospodinu.
Bože,Stvoritelju i Otkupitelju svih vjernika daruj dušama
Tvojih slugu i službenica otpuštenje svojih grijeha.
Neka našim pobožnim zagovorom postignu oproštenje
za kojim su uvijek čeznule.

Molitva Duhu Svetome

Duše Sveti,Dušo moje duše, klanjam Ti se i molim Te
prosvijetli me, vodi me, jačaj me, tješi me.
Reci mi što moram učiniti, daj mi Svoje naloge.
Obećajem da ću se podložiti svemu što Ti tražiš od mene
i prihvatitit sve što budeš dopustio da me snađe.
Daj mi tvoj žar da Te potaknut tvojom Riječi tražim u
osobama koje susrećem i događajima današnjeg dana.
Usmjeri uvijek moju volju prema svojoj da je mogu jasno spoznati,
žarko ljubiti i sprovesti u djelo i slijediti primjer
Tvoga Sina Gospodina našega Isusa Krista.
Ponizno Te molim da uvijek budeš uz mene
da u svim stvarima radim samo po Tvojim svetim nadahnućima.
Ti možeš probuditi tu ljubav da idem putovima Božjim.Amen.

Molitva za natalitet

Bože,Oče,Darovatelju života,Molimo Te radi Krista,
Tvoga Sina,po Duhu Svetome,ohrabri sve obitelji,
koje po prirodnim zakonima mogu imati još koje dijete,
da ga se ne boje i da ga s ljubavlju prime.

Molitva za duše u čistilištu

O neiscrpivi Izvore istine, kako si se osušio!

O mudri Učitelju, kako si zanijemio!

O Sjaju vječnog svjetla, kako si utrnuo!

O prava Ljubavi, kako je Tvoje lijepo lice postalo iznakaženo!

O previsoko Božanstvo, kako se meni daješ gledati u velikom siromaštvu!

O Ljubavi moga srca, kako je velika Tvoja dobrota!

O vječna Naslado mojega srca, kako su prekomjerne i mnogovrsne bile Tvoje boli!

Moj Gospodine Isuse Kriste, Ti imaš jednu i istu narav s Ocem i Duhom Svetim,
smiluj se svim stvorovima, a osobito dušama u čistilištu! Amen!

pet puta – Vjerovanje
jedan put – Zdravo Kraljice,
jedan put - Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu
na nakanu Sv. Oca

Pokoj vječni...

Nalazi na ploči u jednoj kapeli u Poljskoj. Papa Inocent XI. dao je oprost za petnaest duša iz čistilišta, svaki put kada se ta molitva izmoli. Prvi dio molitve su Marijine riječi, kada je primila u ruke Isusovo tijelo, skinuto s križa

Osnovne molitve

KRŠĆANSKI POZDRAV

HVALJEN ISUS! VAZDA BUDI! (NAVIJEKE!) HVALJEN ISUS I MARIJA! 

ZNAK SVETOG KRIŽA

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. 

OČE NAŠ

OČE NAŠ, KOJI JESI NA NEBESIMA,
SVETI SE IME TVOJE.
DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE.
BUDI VOLJA TVOJA KAKO NA NEBU TAKO I NA ZEMLJI.
KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS,
I OTPUSTI NAM DUGE NAŠE KAKO I MI
OTPUŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM.
I NE UVEDI NAS U NAPAST,
NEGO IZBAVI NAS OD ZLA. AMEN. 

ZDRAVO, MARIJO

ZDRAVO, MARIJO, MILOSTI PUNA,
GOSPODIN S TOBOM,
BLAGOSLOVLJENA TI MEDU ŽENAMA
I BLAGOSLOVLJEN PLOD UTROBE TVOJE, ISUS.

SVETA MARIJO, MAJKO BOŽJA,
MOLI ZA NAS GREŠNIKE
SADA I NA ČAS SMRTI NAŠE. AMEN.

SLAVA OCU

SLAVA OCU I SINU I DUHU SVETOMU.
KAKO BIJAŠE NA POČETKU,
TAKO I SADA I VAZDA I U VIJEKE VJEKOVA. AMEN.

APOSTOLSKO VJEROVANJE

VJERUJEM U BOGA, OCA SVEMOGUĆEGA,
STVORITELJA NEBA I ZEMLJE.
I U ISUSA KRISTA, SINA NJEGOVA JEDINOGA,
GOSPODINA NAŠEGA,
KOJI JE ZAČET PO DUHU SVETOM,
ROĐEN OD MARIJE DJEVICE,
MUČEN POD PONCIJEM PILATOM,
RASPET, UMRO I POKOPAN,
SAŠAO NAD PAKAO,
TREĆI DAN USKRSNUO OD MRTVIH;
UZAŠAO NA NEBESA,
SJEDI O DESNU BOGA OCA SVEMOGUĆEGA,
ODONUD ĆE DOĆI SUDITI ŽIVE I MRTVE.
VJERUJEM U DUHA SVETOGA,
SVETU CRKVU KATOLIČKU,
OPĆINSTVO SVETIH,
OPROŠTENJE GRIJEHA,
USKRSNUĆE TIJELA
I ŽIVOT VJEČNI. AMEN.

TEMELJNE ISTINE KATOLIČKE VJERE
SAMO JE JEDAN BOG, A TRI SU BOŽANSKE OSOBE: OTAC I SIN I DUH SVETI. 
BOG JE SVE STVORIO, SVE UZDRŽAVA I UPRAVLJA. 
DUŠA JE ČOVJEČJA BESMRTNA. 
SIN JE BOŽJI POSTAO ČOVJEKOM I OTKUPIO NAS SVOJOM SMRĆU NA KRIŽU. 
MILOST JE BOŽJA POTREBNA ZA SPASENJE. 
BOG ĆE DOBRO NAGRADITI VJEČNOM NAGRADOM, A ZLO KAZNITI VJEČNOM KAZNOM.

DESET ZAPOVIJEDI BOŽJIH

1. JA SAM GOSPODIN BOG TVOJ; NEMAJ DRUGIH BOGOVA UZ MENE.

2.  NE IZUSTI IMENA GOSPODINA BOGA SVOGA UZALUD.

3.  SPOMENI SE DA SVETKUJEŠ DAN GOSPODNJI.

4.  POŠTUJ OCA I MAJKU, DA DUGO ŽIVIŠ I DOBRO TI BUDE NA ZEMLJI.

5.  NE UBIJ.

6.  NE SAGRIJEŠI BLUDNO.

7.  NE UKRADI.

8.  NE RECI LAŽNA SVJEDOČANSTVA.

9.  NE POŽELI TUĐEGA ŽENIDBENOGA DRUGA.

10.NE POŽELI NIKAKVE TUĐE STVARI.

DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI

1. LJUBI GOSPODINA BOGA SVOGA SVIM SRCEM SVOJIM, SVOM DUŠOM SVOJOM (MT 22, 37).

2. LJUBI BLIŽNJEGA SVOGA KAO SAM SEBE (LK 10, 27).

PET ZAPOVIJEDI CRKVENIH

SVETKUJ ZAPOVIJEDANE BLAGDANE I SLUŠAJ POBOŽNO SVETU MISU U NEDJELJU I ZAPOVIJEDANE BLAGDANE.

POSTI ZAPOVIJEDANE POSTE I U ODREĐENE DANE NE MRSI.

SVAKE SE GODINE NAJMANJE JEDANPUT ISPOVIJEDI I O USKRSU PRIČESTI

DRŽI SE ŽENIDBENIH ZAKONA SVETE CRKVE.

DOPRINOSI ZA CRKVENE POTREBE.

OSNOVNE KRŠĆANSKE DUŽNOSTI

1. KLONI SE GRIJEHA.
2. DRŽI BOŽJE ZAPOVIJEDI I ŽIVI KREPOSNO.

DVIJE ZAPOVIJEDI NARAVI

· NE ČINI BLIŽNJEMU ŠTO NE BI ŽELIO DA ON TEBI UČINI!

· ČINI BLIŽNJEMU ŠTO BI ŽELIO DA ON TEBI UČINI!

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA

KRŠTENJE,

POTVRDA,

SVETA PRIČEST,

ISPOVIJED,

BOLESNIČKO POMAZANJE,

SVEĆENIČKI RED,

ŽENIDBA.


SEDAM DAROVA DUHOVA SVETOGA

MUDROST,

RAZUM,

SAVJET,

JAKOST,

ZNANJE,

POBOŽNOST ,

STRAH BOŽJI.

ČETIRI STVARI POTREBNE DA SE SPASIMO

1. VJERA, 2. UFANJE, 3. LJUBAV, 4. DOBRA DJELA.

TRI NEPRIJATELJA NAŠE DUŠE

1. SVIJET, 2. ĐAVAO, 3. NEUREDNE SKLONOSTI DUŠE I TIJELA.

POSLJEDNJE STVARI ČOVJEKA

SMRT, SUD, NEBESKO BLAŽENSTVO ZA DOBRE, A PAKAO ZA ZLE.

OSAM BLAŽENSTAVA

BLAŽENI SIROMAŠNI U DUHU, JER JE NJIHOVO KRALJEVSTVO NEBESKO.
BLAŽENI ŽALOSNI, JER ĆE SE UTJEŠITI.
BLAŽENI KROTKI, JER ĆE BAŠTINITI ZEMLJU.
BLAŽENI KOJI GLADUJU I ŽEĐAJU PRAVDE, JER ĆE SE NASITITI (PRAVDE).
BLAŽENI MILOSRDNI, JER ĆE MILOSRĐE POSTIĆI.
BLAŽENI KOJI SU ČISTA SRCA, JER ĆE GLEDATI BOGA.
BLAŽENI MIROLJUBIVI, JER ĆE SE ZVATI SINOVI BOŽJI.
BLAŽENI KOJI SU PROGNANI RADI PRAVEDNOSTI,
JER JE NJIHOVO KRALJEVSTVO NEBESKO (MT 5, 3-10).

SEDAM DUHOVNIH DJELA MILOSRĐA

DVOUMNA SAVJETOVATI

NEUKA POUČITI

GREŠNIKA POKARATI

ŽALOSNA I NEVOLJNA UTJEŠITI

UVREDU OPROSTITI

NEPRAVDU STRPLJIVO PODNOSITI

ZA ŽIVE I MRTVE BOGA MOLITI

SEDAM TJELESNIH DJELA MILOSRĐA

GLADNA NAHRANITI

ŽEDNA NAPOJITI

SIROMAHA ODJENUTI

PUTNIKA PRIMITI

BOLESNA I UTAMNIČENIKA POHODITI

PROGNANIKA I IZBJEGLICU POMAGATI

MRTVA POKOPATI.

NAJIZVRSNIJA DJELA MILOSRĐA

1. MOLITVA 2. POST 3. MILOSTINJA

TRI STVARI POTREBNE DA SE DOBRO PRIČESTIMO

BITI U MILOSTI BOŽJOJ, TO JEST BEZ SMRTNOGA GRIJEHA.

NE JESTI I NE PITI NIŠTA, OSIM VODE, JEDAN SAT PRIJE SV. PRIČESTI.

PROMIŠLJATI KOGA U PRIČESTI PRIMAMO.

PET STVARI POTREBNIH DA SE DOBRO ISPOVIJEDIMO

PROMISLITI GRIJEHE.

POKAJATI SE ZA GRIJEHE.

ODLUČITI TEMELJITO DA SE NEĆEMO VIŠE NA GRIJEHE VRATITI.

ISPOVJEDITI PRAVO I SKRUŠENO SVE SVOJE GRIJEHE.

IZVRŠITI NAREĐENU POKORU.

ČETIRI STVARI KOJIMA MOŽEMO POMAGATI DUŠAMA U ČISTILIŠTU

1. MOLITVE, 2. DOBRA DJELA, 3. OPROSTI, 4. ŽRTVA SVETE MISE

TRI EVANĐEOSKA SAVJETA

SVOJEVOLJNO SIROMAŠTVO

VJEKOVITA ČISTOĆA

POTPUNI POSLUH STARJEŠINI U SVAKOJ STVARI KOJA NIJE GRIJEH.

SEDAM GLAVNIH GRIJEHA

OHOLOST,

ŠKRTOST,

BLUDNOST,

ZAVIST,

NEUMJERENOST U JELU I PIĆU,

SRDITOST,

LIJENOST.

ŠEST GRIJEHA PROTIV DUHA SVETOGA

NE UFATI SE U SPASENJE.

ZLO SE UFATI U SPASENJE BEZ DOBRIH DJELA.

SUPROTIVITI SE ISTINI POZNATOJ.

ZAVIDJETI DUHOVNIM DOBRIMA SVOGA BLIŽNJEGA.

OTVRDNUTI U GRIJEHU.

NE POKAJATI SE NI NA SMRTI.

DEVET TUĐIH GRIJEHA

SAVJETOVATI NA GRIJEH.

ZAPOVIJEDATI DA SE GRIJEŠI.

PRISTATI NA TUĐI GRIJEH.

NAVESTI DRUGOGA NA GRIJEH.

HVALITI TUĐE GRIJEHE.

TAJITI TUĐE GRIJEHE KAD SMO IH DUŽNI OČITOVATI.

NE POKARATI TUĐE GRIJEHE.

POMAGATI DRUGOGA U GRIJESIMA.

BRANITI TUĐE GRIJEHE.

ČIN VJERE

VJERUJEM ČVRSTO SVE
ŠTO JE ISUS KRIST UČIO
I ŠTO SVETA KATOLIČKA CRKVA PREDLAŽE VJEROVATI,
JER SI TO OBJAVIO TI, BOŽE, KOJI SI NEPOGRJEŠIVO ISTINIT.
O BOŽE, UMNOŽI MOJU VJERU? 

ČIN UFANJA

UFAM SE U TE, BOŽE MOJ,
DA ĆEŠ MI PO ZASLUGAMA
ISUSOVE MUKE I SMRTI
I PO MOJIM DOBRIM DJELIMA,
UČINJENIM TVOJOM POMOĆU,
OPROSTITI GRIJEHE I
DATI NEBESKU SLAVU.
A TO SE UFAM ZATO
JER SI TO OBEĆAO TI, BOŽE MOJ,
KOJI SI U SVOJEM OBEĆANJU STALAN I VJERAN.
O BOŽE, UČVRSTI MOJE UFANJE!

ČIN LJUBAVI

LJUBIM TE, BOŽE MOJ,
SVIM SVOJIM SRCEM I DUŠOM
VIŠE NEGO SVE DRUGO NA SVIJETU
JER SI DOSTOJAN SVAKE LJUBAVI;
I RADI TEBE LJUBIM SVOGA BLIŽNJEGA KAO SAMA SEBE.
O BOŽE, UŽEZI OGNJEM SVOJE LJUBAVI MOJE SRCE!

ANĐEOSKI POZDRAV 
MOLI SE NA GLAS ZVONA UJUTRO (ZA UMIRUĆE), NA PODNE (ZA OBRAĆENJE GRJEŠNIKA), UVEČER (ZA POKOJNIKA).

ANĐEO GOSPODNJI NAVIJESTIO MARIJI.
I ONA JE ZAČELA PO DUHU SVETOM.

ZDRAVO, MARIJO ...

EVO SLUŽBENICE GOSPODNJE.
NEKA MI BUDE PO RIJEČI TVOJOJ.

ZDRAVO, MARIJO ... .

I RIJEČ JE TIJELOM POSTALA.
I PREBIVALA MEDU NAMA.

ZDRAVO, MARIJO ...

R. MOLI ZA NAS, SVETA BOGORODICE.

O. DA DOSTOJNI POSTANEMO OBEĆANJA KRISTOVIH.

POMOLIMO SE.
MILOST SVOJU, MOLIMO TE, GOSPODINE, ULIJ U DUŠE NAŠE
DA MI, KOJI SMO PO ANĐELOVU NAVJEŠTENJU
SPOZNALI UTJELOVLJENJE KRISTA, SINA TVOGA,
PO MUCI NJEGOVOJ I KRIŽU
K SLAVI USKRSNUĆA PRIVEDENI BUDEMO,
PO ISTOM KRISTU GOSPODINU NAŠEMU AMEN.

MOLITVA KRALJICE NEBA
MOLI SE OD VELIKE SUBOTE NAVEČER DO PRESV. TROJSTVA

KRALJICE NEBA, RADUJ SE, ALELUJA.
JER KOGA SI BILA DOSTOJNA NOSITI, ALELUJA.
USKRSNU KAKO JE REKAO, ALELUJA.
MOLI ZA NAS BOGA, ALELUJA.

R. VESELI SE I RADUJ, DJEVICE MARIJO, ALELUJA.

O. JER JE USKRSNUO GOSPODIN UISTINU, ALELUJA.

POMOLIMO SE. BOŽE, TI SI SE UDOSTOJAO RAZVESELITI SVIJET USKRSNUĆEM SVOGA SINA,
GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA:
MOLIMO TE,
DAJ DA POSTIGNEMO RADOSTI VJEČNOGA ŽIVOTA.
PO KRISTU GOSPODINU NAŠEMU. AMEN.

ZDRAVO KRALJICE!

ZDRAVO KRALJICE, MAJKO MILOSRĐA,
ŽIVOTE, SLASTI, UFANJE NAŠE, ZDRAVO!
K TEBI VAPIJEMO PROGNANI SINOVI EVINI.
K TEBI UZDIŠEMO TUGUJUĆI I PLAČUĆI
U OVOJ SUZNOJ DOLINI.
SVRNI, DAKLE, ZAGOVORNICE NAŠA
ONE SVOJE MILOSTIVE OČI NA NAS
TE NAM POSLIJE OVOGA PROGONA POKAŽI ISUSA,
BLAGOSLOVLJENI PLOD UTROBE SVOJE.
O BLAGA, O MILA, O SLATKA DJEVICE MARIJO!

- MOLI ZA NAS, SVETA BOGORODICE.
- DA DOSTOJNI POSTANEMO OBEĆANJA KRISTOVIH.

POMOLIMO SE. SVEMOGUĆI VJEČNI BOŽE, KOJI SI SUDJELOVANJEM DUHA SVETOGA PRIPRAVIO TIJELO I DUŠU SLAVNE DJEVICE, MAJKE MARIJE DA BUDE DOSTOJNO PREBIVALIŠTE SINU TVOME: DAJ DA NAS ONA KOJE SE S RADOŠĆU SPOMINJEMO MILOSTIVIM ZAGOVOROM IZBAVI IZ SADAŠNJIH ZALA I VJEČNE SMRTI. PO ISTOM KRISTU GOSPODINU NAŠEM. AMEN.

VELIČA - HVALOSPJEV MARIJIN (LK 1,46-55)

VELIČA DUŠA MOJA GOSPODINA,
KLIKĆE DUH MOJ U BOGU, MOME SPASITELJU
ŠTO POGLEDA NA NEZNATNOST SLUŽBENICE SVOJE:
ODSAD ĆE ME, EVO, SVI NARAŠTAJI ZVATI BLAŽENOM.
JER VELIKA MI DJELA UČINI SVESILNI,
SVETO JE IME NJEGOVO!

OD KOLJENA DO KOLJENA DOBROTA JE NJEGOVA
NAD ONIMA ŠTO SE NJEGA BOJE.
ISKAZA SNAGU MIŠICE SVOJE,
RASPRŠI OHOLICE UMIŠLJENE.
SILNE ZBACI S PRIJESTOLJA,
A UZVISI NEZNATNE.

GLADNE NAPUNI DOBRIMA, 
A BOGATE OTPUSTI PRAZNE.
PRIHVATI IZRAELA, SLUGU SVOGA,
KAKO OBEĆA OCIMA NAŠIM:
SPOMENUTI SE DOBROTE TVOJE
PREMA ABRAHAMU I POTOMSTVU NJEGOVU DOVIJEKA.

SLAVA OCU...

SAVRŠENO POKAJANJE

MOJ BOŽE, KAJEM SE
I ŽALIM OD SVEGA SRCA
ŠTO GRIJESIMA UVRIJEDIH TVOJU NEIZMJERNU DOBROTU.
TVRDO ODLUČUJEM
DA TE UZ POMOĆ MILOSTI NEĆU VIŠE VRIJEĐATI,
DA ĆU ZA SVOJE GRIJEHE ČINITI DOSTOJNU POKORU
I ČUVATI SE GRJEŠNE PRIGODE. AMEN.

ANĐELU ČUVARU 

ANĐELE ČUVARU MILI 
SVOJOM SNAGOM ME ZAKRILI, 
PREMA BOŽJEM OBEĆANJU
ČUVAJ MENE NOĆU DANJU. 
OSOBITO PAK ME BRANI 
DA MI DUŠU GRIJEH NE RANI. 
A KAD S OVOG SVIJETA POĐEM 
SRETNO DA U NEBO DOĐEM. 
DA SE ONDJE S TOBOM MOGU 
VIJEKOM KLANJAT DRAGOM BOGU.

Index.hr
Nema zapisa.